دانلود پاور پوینت نظام روابط کار در سازمان جهت رشته  کاریابی و کار افرینی در قالب 24اسلاید و با فرمتpptx قابل اصلاح و ویرایش

 

 

 

مقدمه:
روابط کارعبارت است ازچگونگی تنظیم روابط کارگرو کارفرما و یا روابط کــارکنان و مدیریــت و باتـوجه به ایــن که روابط اززمان ورود افــراد به سازمان تا جدا شدن و حتی بعد از جدا شدن آنها از سازمــان مــورد توجه است .


 

 

 

فهرست مطالب:
روابط کار قبل از انقلاب صنعتی
روابط کار بعد از انقلاب صنعتی
اهم روابط کار بعد از انقلاب صنعتی
عوامل مؤثر در زمینه تحول روابط کار
روابط کار
ارتباط هرمی
ارتباط زنجیره ای
ارتباط دایره ای
محاسن ارتباطات غیر رسمی
انواع تئوریهای روابط کار
فشارهایی که منجر به شکل گیری رفتار افراد در جامعه می شود
عوامل مؤثر در تنظیم سیستم روابط کار  
محیط سیستم نظام روابط کار
شرایط اقتصادی محیط در ارتباط با روابط کار