هدف از این تحقیق بررسی تئوری عمل منطقی با فرمت docx در قالب 49 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مقدمه
تئوری عمل منطقی
تئوری رفتار برنامه ریزی شده
مدل  پذیرش تکنولوژی
-توسعه تحقیقات TAMدر طول زمان
دوره معرفی مدل
دوره اعتبارسنجی مدل
دوره توسعه مدل
دوره تکامل مدل
پیشنهاد افزودن متغیرهایی برای شرایط ایران
عواطف و احساسات
هنجارهای اجتماعی
بروندادهای اجتماعی
مدل اصلاح شده برای شرایط ایران
مشتری‌گرایی
فرایند پذیرش 
تئوری انتشار نوآوری
فاکتورهای مؤثر در انتشار و گسترش نوآوری‌ها و محصولات جدید

منابع

 

 

 

 

مدل نیات فناوری اطلاعات در سال 1967 توسط آجزن و فیش بین ارائه گردید. این مدل به منظور بهبود توانایی مدل نگرش نسبت به پدیده در پیش بینی رفتار مصرف‌کننده ایجاد گردیده است.این مدل می‌تواند برای توسعه موضع‌یابی در بازار و راهبردهای ارتباطی ارایه  سیستم و تولید کالا مورد استفاده  قرار گیرد.

 


تئوری عمل منطقی پیش بینی می‌کند که فرد از قصد پذیرش به سمت پذیرش پیش می‌رود. بنابراین به طور خلاصه تئوری عمل منطقی خاص رفتارهایی است که ناشی از قصد فناوری اطلاعات هستند. به ترتیب، قصد انجام رفتار ناشی از نگرش در مورد رفتار و هنجارهای ذهنی و اجتماعی در انجام رفتار است.