هدف از این تحقیق بررسی مفهوم تغییر با فرمت docx در قالب 64 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
تغییر و نظریه های مرتبط
مفهوم تغییر
اهميت و ضرورت تغيير در سازمان
الگوی تغییر لوین
الگوی هشت مرحلهای کاتر
مدل تغییر کوبلر- راس
مدل تغییر آدکار
مدل تغییر بکهارد
نقش مديران در فرآيند تغيير
ديدگاه مدرن تغيير سازماني
 ديدگاه نمادين- تفسيري تغيير سازماني
الگوي تغيير گالياردي
 ديدگاه پست مدرن تغيير سازماني
پارادایم نیوتنی
 پارادایم آشوب
 مدیریت درآشوب و پیچیدگی
پنج ایده کلیدی برای مدیریت تغییر
پیشینه تحقیقات
پیشینه پژوهش در داخل کشور
پیشینه پژوهش در خارج از کشور
جمع بندی و ارائه چارچوب نظری

 

 

 

ليپيت بهبود سازمان را چنين تعريف مي‌كند: تواَن بخشيدن به فرايندهاي عملياتي و نيروهاي انساني در سازمان براي بالابردن كيفيت عملكرد ارگانهاي مختلف سيستم سازماني.تغییر سازمانی، تلاشي است برنامه‌ريزي شده، در سراسر سازمان که به وسيله مديريت عالي سازمان اداره شده و اثربخشي و سلامتي سازمان را از راه برنامه‌هاي تغيير برنامه ريزي شده در فرايندهاي سازمان، با استفاده از علوم رفتاري افزايش مي دهد. هدف‌هاي تحول سازمان عبارت اند از :

 

 


1-افزايش سازگاري بين ساختار، فرايندها‌، استراتژي، افراد و فرهنگ سازمان؛
2-ايجاد و توسعه راه حل¬هاي نو و خلاقانه در سازمان؛
3-توسعه توانايي نوسازي سازمان.
فرنچ و بل  بيان مي دارد كه بهبود سازماني تلاشي طولاني مدت براي تقويت توان حل مسئله سازمان و نوسازي فرايندهاي آن مبتني بر مديريت موثر و فرهنگ مشاركت پذيري با استفاده از عوامل تغييردهنده (مداخله‌گر) و بهره‌گيري از دانش رفتاري است.