هدف از این تحقیق بررسی حکمرانی خوب شهری با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب    
پیشینه تحقیق
 مقدمه    
 پژوهش های داخلی    
 پژوهش های خارجی    
 اسناد حقوقی و بین المللی    
 اقدامات دولت ها در مهمترین کنفرانس های بین المللی    
تشریح اجزای مدل
مشارکت    
 حاکمیت قانون    
 شفافیت    
 مسئولیت و پاسخگویی    
 پاسخده بودن    
 بینش راهبردی    
 اجماع سازی    
 عدالت و انصاف    
 امنیت    
 اثر بخشی و کارایی    
 تمرکز زدایی

 

 


با توجه به ادبیات تحقیق مشخص می گردد که حکمرانی خوب شهری عاملی انکار ناپذیر در امر توسعه پایدار شهری و رشد و ارتقای شهرهای کشورمان می باشد.با عنایت به تحقیقات انجام شده در کشور عزیزمان ایران مشخص می گردد که در زمینه شاخص های حکمرانی خوب شهری بویژه در شهرها با مقصد گردشگری و با رویکرد گردشگری تحقیقات قابل توجهی انجام نشده است.این در حالی است که شهرهای مقصد گردشگری ایران از فقدان مدیریت مطلوب رنج می برند و یکی از موانع اصلی بر سر راه شکوفایی این شهرها همین کمبود می باشد.