هدف از این تحقیق بررسی مفهوم قابلیت های بازاریابی با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مفهوم قابلیت های بازاریابی
مفهوم تلاطم بازار
بازاریابی در شرایط متلاطم
واکنش نادرست مدیر در مواجهه با تلاطم بازار
مفهوم شدت رقابت
شدت رقابت در صنعت بانکداری
مفهوم تمرکززدایی
انواع تمرکززدایی
علت تمرکززدایی
تمرکززدایی در صنعت بانکداری
مشتری مداری
ضرورت حرکت به سمت مشتری مداری
مشتری مداری در موسسات مالی و بانک ها
تعاریف مشتری مداری
رقیب محوری
تعاریف رقیب محوری
گرایش به نوآوری
تعاریف گرایش به نوآوری
مروری بر تحقیقات و نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق

 

 


قابلیت های بازاریابی به عنوان فرایندهای تکمیلی تعریف شده اند که برای بکارگیری دانش، مهارت ها و منابع مشترک شرکت در مقابل نیازهای مربوط به بازار تجارت طراحی شده اند، که کسب و کارها را قادر می سازند تا به کالاها و خدماتشان ارزشی را افزوده کنند و تقاضاهای رقابتی را براورده کنند.

 

 


قابلیت های بازاریابی معمولا به عنوان عنصری هستند که هم دارایی های سازمانی و هم استقرار سودمندانه دارایی ها را به ارمغان می اورند، انها از دارایی هایی که قابل مشاهده نیستند متفاوت هستند. علاوه بر این، قابلیت ، عمیقا بر امور سازمانی و اقداماتی که قابل معامله یا تقلید نیستند قرار دارد، با توجه به ادبیات بازارایابی، قابلیت های مرتبط با بازار، بکارگیری موثر دارایی های مبتنی بر بازار را تسهیل می کنند، این قابلیت ها معمولا با وظایف بازارایابی در ارتباط هستند و عناصر آمیخته بازاریابی فردی را همانند فرایندهای بازاریابی در بر می گیرد.