هدف از این تحقیق بررسی اجزای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
 مدیریت ارتباط با مشتری    
 اجزای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری    
 بررسی مدل‌های مطرح شده برای پیاده سازی CRM    
 پیشینه¬ی پژوهش    
 چارچوب نظری تحقیق    
 مدل تحقیق    
 متغیرهای مستخرج از تحقیق    

 

 

 

مديريت ارتباط با مشتري يك استراتژي براي انتخاب، نگهداري و اداره كردن مشتريان، به¬منظور ايجاد ارزش در درازمدت می‌باشد. سيستم مديريت ارتباط با مشتري، ‌يك راهكار تجاري از طريق نرم‌افزار و فنوني كه براي كمك بيشتر به مديريت مؤثر ارتباطات مشتري در کانال‌های مستقيم يا غيرمستقيم مرتبط شده‌اند،‌ می‌باشد.

 

 

 

مديريت ارتباط با مشتري از بازاريابي يك به يك به¬منظور سفارشي كردن محصولات براي مشتري استفاده می‌کند كه شامل يك فرآيند جمع آوري داده پيوسته در تمام مدت تماس با مشتري و سپس تبديل اين داده‌ها به دانش براي ايجاد ارتباط مؤثرتر با مشتري در جهت سودآوري بيشتر می‌باشد. كليد موفقيت يك شركت در مديريت ارتباط با مشتري داشتن داده¬هاي زياد از مشتريانش نيست بلكه چگونگي كاربرد آن‌ها توسط شركت مهم است.