هدف از این تحقیق بررسی زیر ساخت های مدیریت دانش با فرمت docx در قالب 61 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
زیرساخت‌های مدیریت دانش
عامل فنی (فناوري اطلاعات)
عامل فرهنگ سازماني
حمايت مديريت
حس تعلق سازماني
مشاركت در تصميم¬گيري
عامل مدیریتی
فناوری‌های مدیریت دانش
مديريت محتوا
طبقه¬بندي دانش
گروه¬افزار
گروه¬هاي تسهيم تجربه آن¬لاين
پورتال¬هاي سازماني
تحليل و طراحي شبكه اجتماعي(اس. ان. اي)
يادگيري الكترونيك
داستان¬گويي و حكايات
ابزارهاي بي¬سيم براي انتقال دانش
سيستمهاي مديريت نوآوري و ايده
تركيب ابزارها و فناوري¬هاي مديريت دانش
سیستم‌های خبره
مباني زير ساخت مديريت دانش
فرهنگ سازماني
حمايت مديريت
حس تعلق سازماني
مشارکت در تصميم گيري
فرآيندهاي دانش 
پردازش دانش
انتقال دانش
تسهيم دانش
نظام فناوري اطلاعات 
سيستمهاي اطلاعاتي 
مديريت فناوري اطلاعات 
فرآيندهاي کسب اطلاعات 
پیشینه پژوهش
جمع¬بندی

 

 


در مقالات و نوشته¬های مدیریت دانش به طیف وسیعی از عوامل که می¬توانند بر موفقیت اقدامات مدیریت دانش تأثیر بگذارند، اشاره شده¬است. محققین و دانشگاهیان هر یک دیدگاه متفاوتی در خصوص مدیریت دانش اتخاذ کرده و گستره¬ای از راه¬حل¬های فناوری تا مجموعه¬ای از دستورات عملی را در نظر گرفته¬اند. با این حال هنوز یک چارچوب استاندارد جهانی که جامع و مانع باشد، برای مدیریت دانش وضع نشده¬است.

 

 

 

مؤلفه¬های اساسی تشکیل¬دهنده¬ی مدیریت دانش را عوامل فرهنگی، فرایند عمل، سیاست و فناوری می¬داند. در جای دیگر، وی عوامل مؤثر در مدیریت دانش را شامل پشتیبانی مدیران و تصمیم¬گیران کلان، وجود استراتژی دانش¬محور در سازمان، ایجاد و توسعه¬ی فرهنگ دانش¬محوری، ایجاد و توسعه زیرساخت¬های فناوری و استفاده از راهبرد مدیریت دانش دانسته¬است. هول¬سایل و جاش عوامل مؤثر در مدیریت دانش را شامل فرهنگ، مدیریت، فناوری، سازگاری سازمانی، انگیزه کارمندان و عوامل بیرونی دانسته¬اند.

 

 

 

در مطالعه دیگر که توسط آنان در سال 1997 انجام گرفت. آنان عوامل مؤثر در مدیریت دانش را در سه دسته طبقه¬بندی کردند: مدیریت، عوامل محیطی و عوامل مربوط به منابع اعم از منابع انسانی و مادی.