هدف از این تحقیق بررسی تبلیغات و بازاریابی با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 

 


فهرست مطالب
تبلیغات و بازاریابی
2-1 مقدمه    12
2-2 توصیف برخی مفاهیم    13
2-2-1  بیمه    13
2-2-2 بیمه جامع زندگی    13
2-2-3 فروش    13
2-2-4 تبلیغات    13
2-3 بازار    14
2-3-1 بازارهای خودکفا    15
2-3-2  بازارهای غیرمتمرکز    15
2-3-3  بازارهای متمرکز    16
2-4-1 بازارگرایی    17
2-4-2 بازار شناسی    17
2-4-3 بازارسازی    18
2-4-5 بازارگردی     19
2-4-6 بازارسنجی    19
2-4-7 بازارداری    20
2-4-8 بازارگرمی    21
2-4-9 بازارگردانی     21
2-4-10 بازاریابی    21
2-5 نقش اطلاعات بازاریابی    22
2-6 شبکه فرصت بازار یا محصول     23
2-6-1  راهبرد  نفوذ در بازار    24
2-6-2 راهبرد توسعه بازار    24
2-6-3 راهبرد توسعه محصول     24
2-6-4 راهبرد متنوع (کالاهای جدید در بازارهای جدید)    25
2-6-5 مدیریت بازاریابی خدمات    25
2-7 آمیخته بازاریابی خدماتی    25
2-7-1 محصول (خدمت).    25
2-7-2 قیمت    26
2-7-3 توزیع یا مکان    27
2-7-4 ترفیع    28
2-8 چهار C    29
2-9 کانالهای اصلی توزیع    29
2-9-1  توزیع محصولات مصرفی    30
2-9-2 توزیع محصولات صنعتی    30
2-10 فروش    32

 

 


2-2-4 تبلیغات:
زمانی که برای انجام فعالیتهای آگاهی دهنده، بها پرداخت می شود، آن را تبلیغات می گویند (شاپوری، 1391(.2-2-5  تبلیغات خاص:عبارت است از هر فرم پرداخت شده از ارائه غیر حضوری و ارتقای ایده ها برای کالاها و خدمات توسط یک سازمان مشخص تبلیغاتی و تخصیص جوایز ارزنده به مشتریان ( صدیقیان، 1390، ص42).

 

 

 

2-2-6 ادبیات تبلیغاتی:
 شامل بروشور، کاتالوگ، دفترچه راهنما، پوستر ، اوراق تبلیغاتی و ...است که یک شرکت برای تبلیغ کالاها و خدمات خود از آنها استفاده می کند (جونز و همکاران، 2000، ص78).
- تبلیغات فروش: این کار می تواند اشکال متنوعی داشته باشد، یا مردم را به خرید کالا و خدمات دعوت کرده و یا می خواهد بیشتر خریداری کنند (جونز و همکاران، 2000، ص77).
- بازار: بازار یک نظام باز اجتماعی است که هدف آن انجام مبادلات و معاملات سودمند و رضایت بخش و ارائه خدمت و تسهیلات به همه کسانی است که در این سیستم نقش دارند (روستا و همکاران، 1375، ص34).

 

 


2-3 بازار
موضوع مبادله بطور طبیعی به بازار منتهی می شود. تعریف بازار عبارت است از: "محلی برای مبادلات بازار"؛ اندازه بازار به تعداد افرادی بستگی دارد که: 1) به محصول به معنی عام یا شی مورد نظر علاقه مندند، 2)حاضرند منابع لازم را برای بدست آوردن محصول مبادله کنند. هر گاه امکان بالقوه برای داد و ستد موجود باشد، بازار نیز وجود دارد.

 

 

 


گاهی مفهوم بازر، مبادله منابع یا دادوستدهایی است که الزاما با پول سروکار ندارد؛ برای مثال در بازار انتخابات، داوطلب مجلس قولها و وعده های برای رسیدگی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی حوزه انتخاباتی خود به رای دهندگان می دهد تا در مقابل، آنان به او رای بدهند.