هدف از این تحقیق بررسی مالیات و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 


فهرست مطالب
مالیات
2-6  تعریف ماليات
2-7  اهميت و ضرورت پرداخت ماليات و نقش آن در اقتصاد
2-8  اهميت و ضرورت ارائه خدمات مطلوب به موديان مالياتي ورضايتمندي آنان
2-9  ویژگیهای نظام مالیاتی کارآمد
2-10  مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران
2-11  پيشينه ماليات در ايران
بخش دوم: پیشینه تحقیقات  
الف ) مروری بر تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور 
 ب ) مروری بر تحقیقات انجام گرفته درخارج از کشور    

 

 

 

 

 

 

تعریف ماليات
 از ماليات تعاريف زیادی شده است که فقط به ذکر دو نمونه بسنده می شود: (سازمان همکاري و توسعه اقتصادي )  يک تعريف عملي از ماليات به دست داده و آن را پرداخت الزامي و بلاعوض مي داند ماليات ممکن است به شخص، موسسه، و دارائي غيره تعلق گيرد تعريف مذکور حقوق پرداختي در ازاي استفاده و همچنين جريمه هاي مالياتي را در بر نمي گيرد، اما پرداخت هاي تأمين اجتماعي را شامل مي شود.

 

 

 

اهميت و ضرورت پرداخت ماليات و نقش آن در اقتصاد

مالیات منبع اصلی درآمدهای دولت جهت انجام وظایف او محسوب می شود و سهم غالب درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت درکشورهای مختلف جهان و سهم قابل توجهي از توليد ناخالص ملي کشورهاي پيشرفته را شامل مي شود که این امر می تواند نشانه اثربخشی سیاست های مالیاتی در اقتصاد باشد ماليات با انواع مختلفی که دارد به عنوان اقتصادي ترين و قويترين ابزار براي تأمين هزينه هاي هنگفت و فزاينده دولت ها براي تحقق رشد واست و عمدتاً برای تأمين مالي هزينه هاي دولت، اخذ مي شود 

 

 

با کاربرد صحيح آن مي توان تحولات اساسي در شيوه هاي مختلف زندگي اقتصادي و اجتماعي مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومي، حمل و نقل، نيرو و ديگر خدمات به وجود آورد و از عمده متغیرهایی است که دولت از طریق استفاده از آن نه تنها درمتغیرهای کلان اقتصاد مثل افزايش اشتغال، ثبات قيمت ها و کنترل تورم، رشد اقتصادي واثر می گذارد، بلکه در تخصیص بهینه منابع بین بخش های مختلف وتوزیع مجدد درآمد، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش نابرابري هاي عميق و گسترده اقتصادي، تشويق و جهت بخيشدن به امر پس انداز، سرمايه گذاري و اصلاح و هدایت روند آن از طرح های غیر مولد به مولد، انتقال منابع براي مصارف عمومي و مقابله با تقاضاي اضافي، ايجاد ثبات و ايجاد و دستيابي به رشد و مازاد اقتصادي دولت نیز اثرات بسیار عمده و ماندگاری را به همراه دارد

 

 

 


ماليات عنصري است که از درون چرخه اقتصاد، به طور طبيعي ايجاد مي گردد و هزينه اي جداگانه را بر اقتصاد تحميل نمي کند، اما فروش منابع، به نوعي موجب کاهش سرمايه هاي بلند مدت کشور و در واقع اجحاف به نسل هاي آينده خواهد شد ماليات علاوه بر هدف تأمين درآمد، به عنوان ابزاري براي تثبيت اقتصادي و يا کاستن از دامنه نوسانات فعاليت هاي اقتصادي نيز به کار مي رود معمولاً و با فرض ثبات ساير عوامل، در شرايط رکود، کاهش  نرخ هاي مالياتي مي تواند در خروج از رکورد موثر باشد و برعکس، در شرايط رونق همراه با تورم، افزايش نرخ هاي مالياتي مي تواند در جهت کاهش تقاضاي کل و تا حدي کاهش تورم و در نهايت کاهش دامنه درآمد و توليد، حرکت کند

 

 

 


ابزار ماليات، همچنين براي کاستن از فاصله هاي طبقاتي و ايجاد نوعي توزيع عادلانه در درآمدها و ثروتها نيز به کار مي رود معمولاً دولت از قشرهاي با درآمدهاي بالا ماليات مي گيرد و به صورت يارانه در اختيار قشرهاي کم درآمد و ضعيف تر قرار مي دهد گذشته از اين، ماليات مي تواند راهنما و يا محرکي براي تخصيص نيز محسوب گردد دولت با اعمال سياست هاي مالياتي مي تواند توليد يا مصرف برخي کالاها را کاهش داده و در نتيجه، سمت وسوي تخصيص منابع تغيير کند بسياري از دولتها از طريق وضع ماليات بيشتر نسبت برخي از کالاها، در واقع منابع مصرف شده در توليد آنها را براي ديگر کاربردها آزاد مي سازند(دادگر، 1380: 353-352)