هدف از این تحقیق بررسی اصول مدیریت دانش با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
بخش اول: پیشینه تحقیق
پیشینه خارجی تحقیق
پیشینه داخلی تحقیق
بخش دوم: مدیریت دانش
تاریخچه مدیریت دانش
تعریف مدیریت دانش
اصول مدیریت دانش
اهمیت و مزایای مدیریت دانش
اهداف مدیریت دانش
رویکردهای مدیریت دانش    
اجزا و عناصر مدیریت دانش
چارچوب نظری مدیریت دانش
مدیریت دانش از منظر مدیریت استراتژیک
مدیریت دانش از منظر سیستم های اطلاعاتی
مدیریت دانش از منظر رفتار سازمانی
مدیریت دانش از منظر مدیریت تولید

 

 

 

از اواسط دهه 1980 بتدریج افراد و سازمانها به نقش بسیار مهم دانش در محیط های رقابتی پی بردند و در مدت زمان نسبتاً کوتاهی این پدیده جهت کسب مزایای رقابتی پایدار، جایگاه خود را در بین سایر منابع تولید ثروت تثبیت نمود. اصطلاح مشهور برای معرفی این دوره، "اقتصاد ایده " می باشد.

 

 

 

اقتصاد ایده اغلب به پتانسیل نامحدود برای رشد و موفقیت های اقتصادی اشاره دارد که براساس آن نوآوریهای جدید و تولیدات مبتنی بر دانش امکان پذیر می گردد. این فرآیند از اکثر جنبه های اقتصادی سنتی که محدود بودن فرصتها را براساس اصل کمیابی منابع فیزیکی، نیروی کار متخصص، سرمایه و غیره تصور می کند، متمایز است. در قیاس با تئوری های اولیه، اقتصاد ایده بیشتر به افزایش کیفیت زندگی و خلق و تولید ثروت می پردازد.