هدف از این تحقیق بررسی علوم ارتباطات با فرمت docx در قالب 55 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

3-2- علوم ارتباطات

1-3-2-پیشگفتار

2-3-2- اهمیت رشته ارتباطات

3-3-2- رشته های حوزه ارتباطات در دانشگاه جامع علمی کاربردی

4-3-2-سرفصل های آموزشی رشته های حوزه ارتباطات

منابع

 

 

 

رشته های درسی دارای جنبه های مفهومی ویژه خود هستند، بسیاری رشته با توجه به تاکید این رشته ها بر مبانی و مفاهیم نظری نامگزاری شده‌اند. این رشته ها بیشتر به مفاهیم تئوریک و نظری می پردازند و سعی در آگاهی بخشی به دانشجویان در زمینه های تخصصی ویژه از جمله سیاست، فلسفه، منطق و... را دارند.

 

 

 

 نامگزاری این رشته ها با توجه به نوع دانشی که عرضه می‌کنند نام‌های مختلف به خود گرفته اند. دسته ای دیگر از رشته های تحصیلی با توجه به زمینه شغلی نام نهاده شده‌اند. رشته های مهندسی و پزشکی از جمله چنین رشته هایی هستند. در این دسته از رشته ها تاکید بیشتر بر آموزش مهارت شغلی می باشد.

 

 

 

ارتباطات در این میان دارای ویژگی دوگانه است. این رشته هم نیازمند آموخته های تئوریک و نظری است و هم نیاز اساسی به مهارت استفاده از این آموخته در محیط کار دارد. دانش ارتباطات هم یک مهارت شغلی است و هم مهارتی برای زندگی اجتماعی. از این رو نمی‌توان ارتباطات را فقط به عنوان یک تخصص شغلی یا نظری به حساب آورد. همچنین می‌توان گفت گه ارتباطات یک نیاز اساسی برای دیگر رشته ها نیز می باشد زیرا فرد بدون داشتن توانایی در برقراری ارتباط قوی نمی‌تواند از بسیاری ضرفیت های خود استفاده کند. سازمان ارتباطات ملی فرانسه در تحقیقی در مورد تحصیل در رشته ارتباطات پیامدهای این رشته را اینگونه بیان می‌کند: بهبود شخصیت فردی ، بهبود توانایی یادگیری؛ تقویت مسئولیت پذیری فرهنگی، اجتماعی و شهروندی؛  موفقیت در شغل  و  سرمایه گذاری تجاری؛