هدف از این تحقیق بررسی شرکت های دانش بنیان با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد
 

 


فهرست مطالب
شرکت های دانش بنیان
2-8) شركتهاي دانش بنيان 
2-9)فناوری نانو   
2-10) ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎيﻛﻮﭼﻚو ﻣﺘﻮﺳﻂ  
2-11) شرکت فناوران نانومقياس 
2-12) پیشینه تحقیق

 

 


امروزه دانش به عنوان مهمترين عامل توليد در اقتصاد نوين شناخته  ميشود و از آنجايي كه منابع توليد كمياب است، بكارگيري آنها در توليد بايد بگونه اي صورت پذيرد كه بازده بالاتري براي فعاليتها و سرمايه گذاريها عايد شود.  اگرچه در گذشته عوامل فيزيكي و مادي چون نيروي كار و سرمايه هاي مادي و حتي انساني در ايجاد ارزش اقتصادي و توليد محصول نقش مسلط داشتند؛ امروزه نقش اقتصاد و به عبارتي دانشبري فعاليتهاي اقتصادي غلبه يافته؛ به نحوي كه دانش بطور گسترده اي به عنوان داده درتوليد محصول و همين طور به عنوان كالا موضوع مبادله قرار مي¬گيرد.

 

 


ديدگاههاي تجربي در مدل هاي رشد اقتصادي بگونه اي توسعه يافته اند كه دانش بطور مستقيم در تابع توليد تأثيرگذار بوده و سرمايه¬گذاري در آن مهمترين عامل رشد در اقتصاد كشورهاي مختلف محسوب مي شود. بنابراين، اين رشد در صورت پي ريزي مناسب زير بناها، تحقق الزامات و شرايط و از همه مهمتر بكارگيري و استفاده بهينه از منابع و ظرفيتها میتواند حركت بسوي رشد و توسعه اقتصادي را فزوني بخشد.

 

 

با آغاز دهه 1990 ميلادي، رويكرد نويني در اقتصاد كه مبناي متفاوتي براي توسعه اقتصادي كشورها عرضه مینمود، ظهور و بروز نمود. اين اقتصاد كه به اقتصاد نوين يا اقتصاد دانش شهرت داشت، نتيجه تعامل جهاني شدن توسعه و تحول دانش بود. در اين اقتصاد هدف اصلي، ايجاد ارزش اقتصادي يا ثروت و رسيدن به استاندارد بالاي زندگي، انباشت و بكارگيري دانش در فعاليتها و جهاني شدن اقتصاد بود.


 

 

اگر بخواهيم به بررسي ديدگاههاي اقتصاد دانش بپردازيم، اقتصاد دانش در مفهوم محدود، به  اقتصاد اطلاعات اشاره دارد كه در آن فناوري اطلاعات نقش اساسي در تعيين مزيتهاي رقابتي كشورها  بازي مي كند و به عنوان ابزاري براي توضيح اقتصاد نوين با سطح بالاي رشد و سطح پايين قيمتها مطرح است.