هدف از این تحقیق بررسی ساختار سرمایه با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
ساختار سرمایه
فصل دوم :  مباني نظري و پيشينه تحقيق
3-2) بخش دوم: هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه41
1-3-2) هزینه‌ی سرمایه (تأمین مالی)42
1-1-3-2) محاسبه اجزای هزینه‌ی سرمایه43
1-1-1-2-2) هزینه‌ی بدهی43
2-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام ممتاز (نرخ سود سهام ممتاز)44
3-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام عادی (نرخ سود سهام عادی)45
1-3-1-1-3-2) مدل ارزیابی سود نقدی45
2-3-1-1-3-2) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای47
4-1-1-3-2) هزینه‌ی سود انباشته47
2-1-3-2) محاسبه هزینه‌ی سرمایه در کل (متوسط هزینه‌ی سرمایه)48
1-2-1-3-2) انواع ضرایب مورد استفاده در محاسبه‌ی متوسط هزینه سرمایه49
2-1-2-1-3-2) ضرایب تاریخی49
2-1-2-1-3-2) ضرایب نهایی50
2-3-2) ساختار سرمایه50
1-2-3-2) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه51
2-2-3-2) نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه52
1-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص54
2-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص عملیاتی55
3-2-2-3-2) نظریه‌ی سنتی56
4-2-2-3-2) نظریه‌ی میلر- مودیگلیانی57
1-5-2) تحقیقات خارجی69
2-5-2) تحقیقات داخلی72

 

 


در فرآیند تأمین مالی مطلوب برای سرمایه‌گذاری و تداوم فعالیت، دستیابی به ساختار مالی مناسب ضروری است. حجم سرمایه‌گذاری متأثر از میزان منابع در دسترس است و این منابع به عوامل مختلف از جمله ساختار مالی (سرمایه) بستگی دارد. ساختار مناسب سرمایه را می‌توان در ارتباط با هزینه‌ی ساختار سرمایه (هزینه‌ی تأمین مالی) تجزیه و تحلیل نمود. دقت محاسبه‌ی هزینه‌ی تأمین مالی تا حدودی با ارزش زمانی پول ارتباط دارد. کسب سود آتی حاصل از سرمایه‌گذاری امروز به هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری بستگی دارد. زیرا هر سرمایه‌گذار توقع دارد حداقل به میزان هزینه‌های مرتبط با وجوه مصرف‌شده در سرمایه‌گذاری بتواند سود کسب نماید.

 

 


در این بخش برای تبیین «ساختار سرمایه‌ی مطلوب» ، ضرورت برآورد هزینه‌ی تأمین مالی مطرح می‌شود. زمینه‌های سرمایه که مرتبط با تأمین مالی بلندمدت هستند از ایجاد بدهی، فروش سهام ممتاز و سهام عادی ناشی می‌شود که این اقلام در ساختار سرمایه طبقه‌بندی می‌شوند. لذا فرایند محاسباتی هزینه‌ی تأمین مالی، جهت تبیین ساختار مالی از مطالب این بخش است که در ادامه به تفصیل بحث خواهدشد.

 

 

1-3-2) هزینه‌ی سرمایه  (تأمین مالی)
هر شرکتی دارای ریسک و بازده‌ی مخصوص به خود است. هر یک از گروه‌های سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. در ادبیات مدیریت مالی هزینه‌ی سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده‌ی موردنظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود(پی. نوو، 1389).

 

 

هزینه‌ی سرمایه به عنوان هزینه‌ی تأمین مالی شرکت‌ها تلقی می‌شود. شرکت‌ها با هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران برای توسعه و تداوم فعالیت به منابع مالی نیاز دارند که دارای هزینه است، بنابراین تأثیر هزینه‌ی تأمین مالی در ساختار مالی آشکار می‌گردد. هزینه‌ی سرمایه (تأمین مالی) از طریق محاسبه‌ی هزینه‌های منابع مختلف تأمین مالی و وزن هر یک از آنها در ساختار سرمایه بدست می‌آید. ضمناً هزینه‌ی هریک از اجزاء ساختار سرمایه با ارزیابی منابع مربوط تعیین می‌گردد(نیکومرام و همکاران، 1388).