هدف از این تحقیق بررسی دیپلماسی و انواع آن با فرمت docx در قالب 70 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

سیر تحول دیپلماسی

تعریف دیپلماسی

انواع دیپلماسی

دیپلماسی رسانه­ای

سیر تحول دیپلماسی رسانه­ای

تفاوتها و شباهتهای دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسانه­ای

دیپلماسی تلویزیونی

سیاست خارجی و دیپلماسی در ایران

دیپلماسی عمومی ایران

دیپلماسی فرهنگی ایران

جایگاه دیپلماسی فرهنگی در ساختار سیاسی ایران

دیپلماسی رسانه­ای ایران

پیشینه

منابع

 

 

 

دیپلماسی در شکل کلاسیک (سنتی) آن محدود و مخفی بود، ولی به مرور زمان به صورت آشکار و علنی درآمد. در دوران گذشته و در عصر حکومت­های خودکامه، جایی برای مردم و یا ملت وجود نداشت و سلاطین و حکام، بنا به صلاحدید خود، تصمیم­هایی اتخاذ می­کردند و به اجرا می­گذاشتند و در اکثر موارد رفتارهای خود را در چهارچوب هدفها و منافع ملی توجیه می­کردند. در دوران جدید حتی برخی از نظام­های اتوکراتیک می­کوشند برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم­های خویش، حداقل نتیجه مذاکرات و داده­های سیاست خارجی خود را در معرض افکار عمومی قرار دهند؛

 

 

 

زیرا در هر حال آنها در موقعیت­های بحرانی، به فداکاری و همکاری و اشتراک مساعی مردم خود نیازمندند و ملت­ها نیز خود را محق می­دانند تا در مواقعی که باید از خودگذشتگی نشان دهند، اطلاعاتی در اختیار آنان قرار گیرد. در روند گرایش دیپلماسی از حالت سری به علنی، عواملی چون بسط و گسترش روابط بین­المللی، تحولات تکنولوژیک، همبستگی و وابستگی متقابل واحدهای سیاسی به یکدیگر، تعارضات ایدئولوژیک، توسعه وسایل ارتباط جمعی، اهمیت یافتن افکار عمومی، افول دیکتاتوری­های کلاسیک و ظهور دموکراسی­های نوین، نقش عمده­ای ایفا کرده­اند. (قوام، 1381، ص 208)