هدف از این تحقیق بررسی دین و کارکردهای آن با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

دین چیست؟

دشواری‌های تعریف دین

مفهوم دین از نظر لغوی در گستره ی تاریخ

تعاریف دین

کارکرد‌های دین

اسلام چیست؟

منابع

 

 

 

    بیان تعریف جامع،کامل و مانعی از دین،آنچنان که هر شنونده ایی را راضی کند کار بسیار مشکلی است؛ چرا که دین مانند حیوانات و نباتات دارای ماهیتی نیست که به آسانی ذات و عرض آن قابل تشخیص و توضیح باشد .تلاش برای ارائه تعریف جامع و مانع برای دین به گونه‌ای که  بتواند مشتمل بر جمیع ادیان گردد، به دو دلیل امری دشوار و شاید محال خواهد بود

 

 

 

اول از آن جهت که واژه ی دین مشترک لفظی است. بدین معنا که این واژه هربار برای مصادیق متعدد، متفاوت و حتی متضادی جعل وبه کار رفته است؛ بنابراین واژه ی دین یک مفهوم کلی وعام است که دربرگیرنده ی مصادیق گوناگون بوده و از این رو دارای معانی متعددی می‌باشد.

 

 

 

دوم آنکه، صرف نظر از تعریف دین به کمک موضوعات و مفاهیم آن، دانشمندان مختلف به اقتضای تأثیر و الهام از دانشی که بدان پرداخته‌اند و به اقتضای مشرب‌ها و مسلک‌های مختلف معرفتی که بدان تعلق دارند، نگرشی خاص به دین داشته و در نتیجه تعاریفی همسو با نگرش خاص علمی خویش ارائه كرده‌اند؛ ودر نتیجه تفاوت در زاویه ی نگرش‌ها، اختلاف در تعاریف دین را به دنبال آورده است.

 

 

 

اینکه گفته می‌شود، تعریف دین دشوار است، به معنای وجود نداشتن تعریف دین نیست، بلکه به آن معناست که، هیچ تعریفی که همه‌ی افراد بشر متفقاً آن را پذیرفته باشند، وجود ندارد. تعاریف دین از یک لحظه ی احساسی که یک نفر در آن لحظه احساس خوشی داشته است، تا تعاریفی ساختمند در کتب مقدس که دارای ضوابط خاص و قوانین مدون برای زندگی و مرگ هستند، در نوسان است. تعریف دین مصداقی از این مصرع است که:«هرکسی از ظن خود شد یار من».