هدف از این تحقیق بررسی سرمایه اجتماعی و مفهوم نظری آن با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

سرمایه اجتماعی

2- 1- 1) مقدمه   

2- 1- 2) تاریخچه   

2- 1- 3) مفهوم سرمایه اجتماعی   

2- 1- 4) مبانی نظری سرمایه اجتماعی   

2- 1- 4- 1) تئوری پیوند ضعیف

2- 1- 4- 2) تئوری شکاف ساختاری  

2- 1- 4- 3) تئوری منابع اجتماعی   

2- 1- 4- 4) مدل کیفی سرمایه اجتماعی 

2- 1- 4- 5) مدل CLRLA  

2- 1- 4- 6) مدل SCAT  

2- 1- 4- 7) مدل کمی برای سرمایه اجتماعی   

2- 1- 4- 8) مدل سرمایه اجتماعی گوشال و ناهاپیت   

2- 1- 4- 9) مدل سرمایه اجتماعی استون   

2- 1- 4- 10) دیدگاه سرمایه اجتماعی هسلی و همکاران   

2- 1- 4- 11) چارچوب سرمایه اجتماعی مشترك و اعتبار مشترك ( شهرت مشترك ) ویدمن و همكاران 

2- 1- 4- 12) مدل سرمایه اجتماعی لینا و وان بورن  

2- 1- 4- 13) مدل سرمایه اجتماعی لاک لی  

2- 1- 4- 14) رویکرد کندی در سرمایه اجتماعی   

2- 1- 5) مزایای سرمایه اجتماعی  

2- 1- 6) دیدگاه های انتقادی پیرامون سرمایه اجتماعی  

2- 1- 7) نشانه‌های ضعف سرمایه‌های اجتماعی در سازمان ها  

2- 1- 8) عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی

2- 1- 9) روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی  

2- 1- 10) سرمایه اجتماعی و آموزش عالی  

منابع

 

 

 

امروزه در کنار سرمایه‏های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری بنام سرمایه‌ی اجتماعی مطرح شده است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان‏ اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل‏ موجب تحقق اهداف اعضاء می‏شود (عباس زاده و مقتدایی، 1388). سرمایه‌ی اجتماعی مفهوم نسبتاً جدیدی در علوم اجتماعی است و به‌طور خلاصه به ‌معنای «هنجارها و شبکه‌هایی است که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی به‌منظور کسب سود متقابل را فراهم می‌کند» و با شیوه‌هایی همچون سنجش سطح اعتماد اجتماعی و سطوح عضویت در انجمن های مدنی رسمی یا غیررسمی قابل اندازه‌گیری است.

 

 

 

سرمایة اجتماعی مفهومی ترکیبی است که «موجودی» یا میزان این هنجارها و شبکه‌ها را در یک جامعه و در یک مقطع زمانی خاص تشریح می‌کند (اندیشمند، 1388). رابطة متقابل، رفتار غیرخودخواهانه و اعتماد نمونه‌هایی از این هنجارها هستند. این شبکه‌ها ممکن است رسمی یا غیررسمی باشند. از این منظر، سرمایة اجتماعی یکی از عناصر مهم قدرت «جامعة مدنی» یا ظرفیت جامعه برای مدیریت خویش از طریق فعالیت های گروهی غیررسمی، داوطلبانه، غیردولتی و غیرانتفاعی است (الوانی ونقوی، 1387).