هدف از این تحقیق بررسی سیاست های زیست محیطی با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 سیاست¬های زیست¬محیطی
اثر رشد اقتصادی بر سیاست¬های زیست¬محیطی
 فرضیه پورتر و نقاط قوت و ضعف آن
توسعه مالی، انتقال تکنولوژی از طریق FDIو تجارت و سیاست¬های زیست¬محیطی
 پیشینه تحقیق
مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس
 مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی
 مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه تجارت و توسعه مالی

 

 

 

سیاست¬های زیست¬محیطی به طور مشخص یک هدف جهانی و شامل استاندارها، اصول و رویکردها جهت حفظ محیط¬زیست است با رشد تولیدات صنعتی در کشورهای توسعه-یافته، منجربه عکس¬العمل در مقابل آثار فعالیت¬های اقتصادی مخرب محیط¬زیست می¬گردد.

 

 

 

انتشار روزافزون گازهای گلخانه¬ای و گرمایش جهانی، آلودگی هوا و دیگر تخریب¬های زیست¬محیطی کشورها را برآن داشته است که سیاست¬هایی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه¬ای در پیش گرفته و اعمال کنند. هم¬چنین، با شکل¬گیری پیمان¬هایی، مانند پیمان کیوتو  و پیوستن بسیاری از کشورها از جمله کشورهای صنعتی به این پیمان، کشورهای جهان به¬ویژه کشورهایی که تاثیر عمده¬ای در انتشار گازهای گلخانه¬ای و در نتیجه، تغییرات آب¬ و هوایی و گرم شدن زمین دارند، باید سیاست¬های که برای کاهش انتشار گازهای گلخانه¬ای به میزان مشخصی اجرا کنند که براساس این پیمان ملزم به اجرای آن هستند.

 

 

 

نقش سیاست¬ زیست¬¬محیطی، مدیریت تهیه و استفاده از منابع زیست¬محیطی است، در مسیری که منجر بهبودی مستمر در رفاه و سلامت برای نسل¬های فعلی و آینده گردد. دلایلی مبتنی برنیاز به دخالت دولت برای رسیدن به این اهداف وجود دارد. بطور خاص، شکست بازار در ارائه و استفاده از منابع¬طبیعی، به این معناست که دارایی¬های طبیعی در غیاب مداخله دولت بیش از حد استفاده می¬گردند.

 

 

 

دولت¬ها موظف¬اند با وضع و اجرای قوانین و سیاست¬های زیست¬محیطی از عواقب قابل پیش¬بینی و منفی زیست-محیطی اجرای طرح¬های مختلف از جمله توسعه جلوگیری کنند.