هدف از این تحقیق بررسی پلیس و پیشگیری از جرم از طریق مدارس با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
پلیس و پیشگیری از جرم از طریق مدارس 
 گفتار اول : رویکردهای موجود در زمینه مداخلات پیشگیرانۀ پلیس درمدارس 
 گفتار دوم:  الگوهای موجود در زمینه اقدام پلیس در مدارس  
 الف:   الگوی پلیس مدرسه   
ب:   فعالیت ماموران پلیس به عنوان آموزش دهنده  
پ:   الگوی همکاری جامع پلیس و مدرسه   
گفتار سوم:  پلیس وپیشگیري از طریق اقدام در مورد گروه هاي در معرض خطر  
الف:   اقدامات پیشگیرانه پلیس در مورد بزه دیدگی زنان 
  مبارزه با خشونت علیه زنان   
 تشکیل پلیس زن  
 ب:   پیشگیري از جرم در میان اطفال ونوجوانان  
  تشکیل پلیس اطفال  
  برنامه گروه هاي آموزش مردمی پلیس در پیشگیري از بزهکاري اطفال و نوجوانان  
 پ:   اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از بزهکاری اطفال ونوجوانان 
  نظارت اخلاقی و باندهای نوجوانان (بروکسل، بلژیک)  
  تمرکز بر نوجوانان (شهر بوستون، ایالت ماساچوست ، آمریکا)  
  میانجی گری و عدالت ترمیمی (تاسمانیا ، استرالیا) 
  ابزارهایی برای حل تقابل با جوانان (ایالت کبک، کانادا)  
  پروژۀ سگ سورتمه (کپنهاک ، دانمارک)  
  سرقت از فروشگاه و مسئولیت بزهکار (میلتون کینز ، انگلستان)  
  مراکز تفریحی: محل گفتگو (فرانسه)   
  حامیان نوجوانان (فرانسه)  
  خرابکاری و مسئولیت (هلند)      
  مشارکت چندجانبه برای پیشگیری از بزهکاری اطفال (انگلستان)  
 ت:  پیشگیري از بزه دیدگی اقلیت هاي قومی و نژادي 
 گفتار چهارم : پیشگیری از جرم از طریق بکارگیری راهبرد پلیس جامعه محور 
 بند اول : مراقبت همسایگی
 بند دوم :   کسب اطلاعات ازسطح جامعه از طریق افزایش تماس پلیس با مردم 
 بند سوم :    اطلاع رسانی به جامعه در مورد جرم 
 بند چهارم : افزایش مقبولیت پلیس 
منابع و ماخذ 

 

 


درگیر شدن پلیس در امور مدارس ، پدیدۀ جدیدی نیست.از بیش از نیم قرن گذشته، نیروهای پلیس بسیاری از کشورها ، از طرق فراوان با مدارس ارتباط برقرار کرده اند.در بیشتر این مدت، این نقش آفرینی محدود به جمع آوری دانش آموزان فراری ، تامین امنیت دوچرخه سواری یا عبور و مرور دانش آموزان یا پیشگیری از سو ء استفاده ازکودکان بوده است.

 

 

 

اما، از ابتدای دهۀ 1960به بعد، تغییرات تدریجی وجود داشته و در دهۀ 1990منجربه ایجاد ارتباطات بسیار رسمی و نزدیک بین پلیس محلی و مدارس شده است.به عنوان مثال در امریکا بکارگیری ماموران خاص پلیس به عنوان افسران کاردان مدارس، انتقال برنامه های پیشگیری از موادمخدر، یا بکارگیری سیاست های انعطاف صفر، همگی پلیس را به امور روزمرۀ مدارس نزدیک تر ساخته است.