هدف از این تحقیق بررسی مدیریت شهری با فرمت docx در قالب 69 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
بخش اول : مبانی نظری
 مقدمه    
 مدیریت شهری    
 دیدگاه ها و نظریه های منعطف به مدیریت شهری    
 ماکس وبر و نظریه دیوان سالاری    
 برایان  مک للین و نظریه حاکمیت و مدیریت شهری    
  نظریه رکس و مور    
  نظریه پال    
  نظریه ریچارد تاردانیکو    
  دیدگاه مشارکتی و مردم سالاری در مدیریت شهری    
 نظریه صلاح الدین یلدیریم    
  نظریه مشارکت مردمی و نخبگان لیون فولکت    
  نظریه مشارکتی جان ترنر    
  نظریه مشارکتی جیمز میجلی    
  نظریه مشارکتی شری ارنشتاین    
  نظریه مشارکتی اسکات دیوید سون    
  نظریه مشارکتی دیوید دریسکل    
  نظریه میانجی گری    
 مدل های مدیریت شهری    
انواع مدل های مدیریت شهری در کشور آمریکا    
  انواع مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی    
 سیر تحول مدل های مدیریت شهری در ایران    
 جمع بندی    
  شهرهای مقصد گردشگری    
  شهر نور    
  شهر چالوس    
 شهر بابلسر    
  شهر تنکابن    
 مدیریت شهری و توسعه گردشگری    
  تعریف حکمرانی و انواع آن    
حکمرانی    
حکمرانی شهری    
حکومت شهری    
تفاوت بین حکومت شهری و حکمرانی شهری    
 حکمرانی الکترونیک    
 حکمرانی الکترونیک و حکمرانی شهری    
 اهداف حکمرانی شهری    
 مدل های حکمرانی شهری    
 حکمرانی خوب    
 حکمرانی خوب شهری    
 حکمرانی شهری و کیفیت زندگی    
 نقش نهاد های محلی (شهرداری و شورای شهر) در توسعه گردشگری    
بخش دوم: پیشینه تحقیق
 مقدمه    
 پژوهش های داخلی    
 پژوهش های خارجی    
 اسناد حقوقی و بین المللی    
 اقدامات دولت ها در مهمترین کنفرانس های بین المللی    

 

 

 

بررسی و مطالعه مباني نظري و تجربي مطالعات و تحقیقات گذشته به درک بهتر مسئله کمک کرده و یافته‌های تحقیق را به پژوهش‌های قبلی متصل می¬کند و محقق را از انجام دوباره‌کاری بی‌نیاز می‌سازد. بر اين اساس در تحقيق حاضر نيز مرور و آشنایی با مفاهیم و کلیات، ضرورت¬ها و اهمیت، می¬تواند در شکل‌گیری نگرش مناسب راجع به چهارچوب تحقیق و بهره‌گیری هر چه‌ بهتر از نتایج آن نقش مؤثری را ايفاء ‌نمايد.

 

 


طي بخش حاضر مروري مستند و تفصيلي بر ادبيات و مباني نظري مرتبط با حکمرانی خوب شهری، مدیریت شهری و توسعه گردشگری خواهد شد.