هدف از این تحقیق بررسی وفاداری به برند با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
 وفاداري به برند    
 وفاداري به برند    
 اهمیت وفاداری    
 تعریف وفادار ي نام تجار ي    
 مدل هاي وفاداري مشتري    
 رویکرد های وفاداري     
 وفاداری و ارزش ویژه برند    
 وفاداری مشتریان در صنعت خودرو    
 پیشینه پژوهش    
 پیشینه داخلی  پژوهش    
 پیشینه بین‌المللی پژوهش    

 

 


«آكر»  واداري به نام و نشان تجاري چگونگي تغيير نام و نشان تجاري توسط مشتري؛ بويژه زماني كه در نام و نشان تجاري تغييراتي از قبيل قيمت يا ويژگي‌هاي محصول اتفاق افتاده، را شرح مي‌دهد. از ديد «چادهوري»  وفاداري به نام و نشان تجاري ترجيح مشتري براي خريد يك نام تجاري صرف در داخل يك طبقه محصول است. اين وفاداري در سايه كيفيت ادراك شده بوده نه در نتيجه قيمت آن.

 

 

 

«كيم» و همكارانش معتقدند كه: «وفاداري به نام و نشان تجاري عميقاً باعث تعهد مشتري به خريد مجدد محصول يا خدمت ترجيح داده شده در آينده شده و همچنين، موجب خريد مجموعه جديد محصولات با نام تجاري يكسان نيز مي‌شود». با اين حال، تاثيرات محيطي و فعاليت‌هاي بازاريابي تاثير بالقوه‌اي روي رفتار تغيير نام و نشان تجاري توسط مشتري دارند.