هدف از این تحقیق بررسی تعهد سازمانی با فرمت docx در قالب 10 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
تعهد سازمانی
بخش دوم: تعهد سازمانی    17
2-8) مقدمه:    17
2-9) مفهوم تعهد:    17
2-10) تعهد سازماني:    18
2-11) ابعاد تعهد سازمانی:     19
2-12) ديدگاه‌هاي نظري تعهد سازماني:    19
2-12-1) مدل" مي ير و آلن"     19
2-12-2) " مدل "ماير و شورمن     20
2-12-3) مدل "جاروس "  و همکاران    20
2-13)ديدگاه‌هاي نظري عوامل مؤثر بر تعهد سازماني:    20
2-14) نتيجه‌گيري:    22
بخش سوم: عملکرد شغلی    23
2-15) مقدمه:     23
2-19)پیشینه تحقیق:    26

 

 


2-8) مقدمه:
يكي از عوامل كليدي و تأثيرگذار تعهد سازماني است كه تأثير چشمگيري بر عملكرد كاركنان دارد و موجب افزايش سطح تعهد به سازمان مي‎شود (Rylander, 2003).بررسي و شناخت كاركنان متعهد مي‎تواند در فرايند اثربخشي به مديران منابع انساني در مراحل مختلف روند مديريت منابع انساني كمك شاياني نمايد.

 

 

 

تعهد سازماني بر كاهش غيبت، افزايش ماندگاري، تعلق و وفاداري، بهره‎وري، پذيرش راهبرد و هنجارها و ارزشهاي سازماني نقش عمده‎اي دارد. مطالعات و بررسيهاي مربوط به تعهد كاركنان در سازمان، به كاهش هزينه‎هاي هنگفت ناشي از ترك خدمت و جذب نيروهاي جديد و نيز بهبود شاخصهاي كليدي عملكرد مي‌انجامد (دولت‎آبادي فراهاني، 1378).

 

 

 

در بین نگرشهای شغلی تعهد سازمانی به خاطر روابطی که با انگیزش و درگیری شغلی و غیبت و ترک خدمت دارد مورد توجه زیادی قرار گرفته است.تعهد سازمانی به عنوان پیوند عاطفی بین کارکنان و سازمانشان تعریف شده است.Buonocore 2010)). تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهندة نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد.

 

 

 

تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامة خدمت در آن است و الزام عبارت از دین، مسؤولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می‌بیند از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است.بنابراین تعهد سازمانی «یک نگرش دربارة وفاداری کارمندان به سازمان است، و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقة خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند (مجیدی، 1376).

 

 


2-9) مفهوم تعهد:
تعهد را افراد مختلف به گونه‌های متفاوت تعریف کرده‌اند که ذیلاً برخی از آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد :استاد شهید مطهری، تعهد را به معنی پایبندی به اصول و قراردادهایی می‌داند که انسان نسبت به آنها معتقد است و بیان می‌دارد: "فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن تلاش نماید" کانتر  تعهد را تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی می‌داند.

 

 

 

سالانکیک  تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی وی می‌داند، یعنی تعهد زمانی واقعیت می‌یابد که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی نماید (الحسینی1380)مودی و همکارانش، تعهد را به عمل فراتر از وظایف مقرره اطلاق می‌نمایند. ابراز عملی تعهد، برای به انجام رسیدن فعالیتها ضروری است و بخصوص در مشاغل کلیدی و حساس، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. کوک و وال نیز سه مفهوم "وفاداری"، "احساس هویت و شناسایی" و "آمادگی" را برای تعهد مطرح کرده‌اند (مجیدی، 1376).