هدف از این تحقیق بررسی سیستم اطلاعات منابع انسانی با فرمت docx در قالب 78 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
سیستم اطلاعات منابع انسانی
سیستم اطلاعات مدیریت 
تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی 
کاربرد تکنولوژی پیشرفته 
مشارکت بیشتر در تصمیم گیری 
افزایش سرعت در تصمیم گیری 
افزایش سرعت در شناسایی مسائل 
طرح ریزی سازمان  
کاهش ارتفاع هرم سازمان  
تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر 
بهبود هماهنگی  
شرح دقیقتری از وظایف 
افزایش کارکنان متخصص 
مزایای به کارگیری  سیستم های اطلاعات مدیریت 
مزایای مستقیم 
 مزایای غیر مستقیم 
تعریف سیستم اطلاعات منابع انسانی 
اجزای اصلی سیستم اطلاعات منابع انسانی
روند تکال سیستم اطلاعات منابع انسانی 
مراحل اصلی تهیه سیستم اطلاعات منابع انسانی 
ویژگی های سیستم اطلاعات منابع انسانی 
ابعاد سیستم های اطلاعات منابع انسانی 
تحلیل سازمانی 
بانک داده
مدیریت اطلاعات 
اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل منابع انسانی داخلی 
اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل محیطی 
 نگاه سیستمی  
نقش و اهمیت سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی در سازمان 
از دیگر مزایای سیستم اطلاعات منابع انسانی می توان به موارد زیر اشاره کرد 
کمک به فرآیند تصمیم گیری 
تسهیل و بهینه سازی نظارت و کنترل
تسهیل فرآیند مدیریت منابع انسانی 
وحدت رویه  
صرفه جویی و بهره وری  
تمرکز زدایی      
مشکلات و موانع به کارگیری  سیستم اطلاعات منابع انسانی  
بررسی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی در داخل کشور    
 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی در خارج کشور    
بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سبک رهبری دانشی در داخل کشور    
 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سبک رهبری دانشی در خارج کشور    
بررسی چارچوی نظری، مدل مفهومی، مدل تحلیلی و فرضیات تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
مدل مفهومی تحقیق    
مدل تحلیلی تحقیق    
فرضیات تحقیق    

 

 


نگرش سيستمي به جهت جامعيت بالقوه ، به يکپارچگي و هماهنگي اطلاعات موجود در سازمان کشيده مي شود و عاليترين نمود نگرش سيستمي  به سازمآن ها ، به استقرار سيستمهاي اطلاعات مديريت منجر مي شود . اين سيستمها  که گرد آوري و سازماندهي داده ها و توليد اطلاعات و انتقال آن را به مديران به انجام مي رسانند ،همچون ناظري  مقتدر در تمامي سطوح سازمآن ها حضور يافته  و حيطه معرفتي مدير را توسعه داده و بينش وي را براي اتخاذ تصميمات صحيح مهيا مي سازد.

 

 


به علت گستردگي و پيچيدگي موجود در سيستمها ، مديران اطلاعات و متخصصان اطلاعاتي به سيستمهاي اطلاعاتي يعني سيستمهايي که به کمک ابزار هاي رايانه اي و فن آوري اطلاعات به گرد آوري اطلاعات و پردازش سيستم ها مي پردازند روي آورده اند . البته سيستم هاي اطلاعاتي به آن نقطه نرسيده اند که بتوانند فکر کنند ،  برنامه ريزي کنند و به چگونگي تغييرات واکنش دهند . هنوز چندين اتاق براي افراد که  اين سيستم ها را اداره مي کنند وجود دارد .

 

 

 

بايد توجه داشت که فقط يک اقليت کوچکي از اين افراد عملاً سيستم هاي رايانه اي  يا سيستم هاي فن آوري اطلاعات را طراحي مي کنند . تعدا ز يادي از اين افراد کاربر نهايي هستند مانند مديران ، کارکنان اداري و  ديگران که از رايانه در زمينه هاي شغلي خود استفاده مي کنند.