هدف از این تحقیق بررسی عملکرد برند و ارزش آن ها با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1 مقدمه

2-2 بیان نظری موضوع

2-3 برند

2-4 عملکرد برند

2-5 ارزش ویژه برند

2-6 برند، عملکرد برند و برندسازی داخلی

2-7  نظریه هدف گذاری

2-8 سختی هدف

2-9 شفافیت هدف

2-10 اثرات برندسازی داخلی

2-11 اعتماد برند

2-12 ارتباط برند

2-13 وجهه برند

2-14 ویژگی های برند جهانی

2-15  ارزش ویژه برند

2-16 کیفیت درک شده

2-17 وفاداری به برند

2-18 آگاهی از برند تجاری

2-19  تداعی برند

2-20 ویژگی های فردی موثر بر برند

2-21  تمایل به تجربه

2-22 ارزش لذت جویانه

2-23  برون گرایی

2-24 پژوهش های داخلی

منابع

 

 

 

از آن جایی که برند هزینه جستجو و ریسک موجود در ارتباط با محصولات را کاهش می دهد، محققان از آن به عنوان تعهد به مشتری یاد می کنند. برند برند موضوع جذابی در بازاریابی است، برند موقعیتی عالی از برند در ذهن مصرف کنندگان ترسیم می کند و نگرش ها، احساسات و دیدگاه های مشتریان را در مورد برند بیان می کند. در تحقیقات رفتار مصرف کننده، مقدار قابل ملاحظه ای از توجه پژوهشگران به مفهوم برند برند معطوف گردیده است، که این مفهوم به مجموعه ای از صفات برندی افراد در ارتباط با یک برند اشاره دارد.

 

 

 

 وفاداری مشتری نوعی تعهد عمیق و درونی است که منجر به خرید مجدد یا استفاده ی مجدد از یک محصول یا خدمات خاص می گردد، با این وجود وفاداری زمانی اتفاق می افتد که مشتریان قویا احساس نمایند که سازمان موردنظر به بهترین وجه ممکن می تواند نیازهای آن ها را برطرف نماید به طوری که سازمان های رقیب از مجموعه ی ملاحظات مشتریان خارج شده و آن ها منحصراً به خرید از سازمان مزبور اقدام می نمایند.