هدف از این تحقیق بررسی تعریف بیمه و عقد قرارداد آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف بیمه و عقد قرارداد آن
ریشه لغوی بیمه
تعاریف بیمه
تعریف عقد بیمه
تاریخچه پیدایش بیمه در ایران و جهان
تاریخچه پیدایش بیمه
تاریخچه پیدایش بیمه در جهان
تاریخچه پیدایش بیمه در ایران
ساختار صنعت بیمه در ایران
تاریخچه بیمه بدنه در ایران
دسته بندی کلی رشته های بیمه
بیمه های زندگی(عمر)
یمه های غیرزندگی
انواع بیمه
اصول بیمه
اصول حاکم بر قراردادهای بیمه
اصل حسن نیت
اصل غرامت یا اصل زیان 
اصل نفع بیمه پذیر
اصل جانشینی
اصل تعدد بیمه
اصل داوری
اصل علت نزدیک
اصل اتکایی
سوابق و پیشینه تحقیق

 

 

 

واژه بیمه که در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژ ه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین Secures که به معنای اطمینان است  گرفته شده است و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است.

 

 

 

در حالی که تصور نمی رود که واژه بیمه در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد با اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبان ها گرفته شده، با این همه، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان بیمه است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد.