ادبیات و مبانی نظری كنترل موجودي در انبار

دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات
فرمت فایل اصلی پایان نامه : word
حجم فایل زیپ : 66 KB
تعداد کل صفحات : 44 صفحه

فصل دوم: ادبيات تحقيق
بخش اول : كنترل موجودي
تئوري كنترل موجودي 11
حالت سيستم موجودي 12
هدف ازنگهداري موجودي ها 14
هزينه نگهداري موجودي 14
طبقه بندي ABC براي اقلام موجودي 17
اصول طبقه بندي ABC 18
كاربردهاي طبقه بنديABC 18
كنترل سفارشات 19
سيستمهاي محتلف سفارشات 19
ـــ سيستم مقدار سفارش ثابت 20
ـــ سيستم دوره سفارش ثابت 21
ـــ سيستم ظرف ذخيره 22
ـــ سيستم بازديدهاي عيني 23
ـــ سيستم موجودي پايه 23
مقايسه سيستمهاي مختلف سفارش 23
موجودي اطمينان 24
سطح خدمت 24
محاسبه موجودي اطمينان 25
روشهاي پيش بيني تقاضا 28
ـــ روشهاي نظري 29
ـــ روشهاي آماري و محاسباتي 29
مقدار سفارشات اقتصادي (EOQ) 32
هزينه متوسط ساليانه 34
نقطه سفارش 36
مقايسه و تعيين مدل مناسب براي اقلام طبقات مختلف 37
بخش دوم : سيستم مديريت انبار در شركت توزيع برق قزوين
تاريخچه شركت توزيع نيروي برق استان قزوين 39
بررسي سيستم انبار شركت توزيع نيروي برق استان قزوين 40
مواد اوليه شركت 42
سيستم موجودي در كنترل موجودي انبار
فهرست منابع

قسمتی از متن اصلی تحقیق و پژوهش
1- تئوري كنترل موجودي :
با توجه به اينكه مدلهاي علمي و ساده كنترل موجودي در انبار شركت وجود نداشته و ارتباط سازماني بين برنامه ريزي و تداركات و بهبود آن وجود ندارد ، موضوع تحقيق كنوني كه ايجاد مدلهائي آن هم در خصوص مواد اوليه مورد نياز شركت مي باشد را مطرح مي كند .
پيش از آنكه اين تحقيق آغاز شود لازم است منظور از برخورد علمي با مساله روشن شود پس تئوري عمومي كنترل موجودي را مطرح مي نمائيم .
موجودي ، مقداري از كالاها يا مواد تحت كنترل موسسه هستند كه براي مدتي به منظور فروش و يا مصرف در يك حالت نسبتا راكد و يا غير توليدي نگهداري مي شوند ( الواني و ميرشفيعي ، 1378، 234) . بنابراين تعريف موجودي نشانه سكوني موقت بين دو فعاليت موسوم به جريانهاي تدارك و تقاضا است كه معمولا جريان تدارك مقدم بوده و كالاها را به صورت موجودي انباشته مي كند حال آنكه جريان تقاضا موخر بوده و همان موجودي را تخليه مي كند .
در يك سازمان توليدي ، موجوديها به صورت مواد اوليه و قطعات خريداري شده ،كالاهاي نيمه ساخته و كالاي ساخته شده مي باشند . در شركت توزيع موجوديها فقط به صورت مواد اوليه شبكه ها مي باشند و اين موجوديها نياز به سرمايه دارند كه غير عادي نخواهد بود ، اگر در شركتي مقدار سرمايه درگير در موجوديها برابر 25% كل سرمايه گذاري هاي آن باشد .
از طرفي نگهداري موجوديها مستلزم هزينه هايي است كه به واسطه استفاده از انبار و تاسيسات ، درگيري سرمايه . بيمه و غيره ناشي مي شوند . در پويش توليد ، نگهداري موجودي بواسطه تغييرات تقاضا ، نياز به توليد مداوم ، توليد دسته اي و مواقعي كه فاصله دسترسي به مواد اوليه زياد مي باشد امري ضروري است . نظارت در نگهداري سطح موجوديها در يك سطح اقتصادي به منظور كارآيي موثر پويش توليد «كنترل موجودي» نام دارد ( حاج شير محمدي ، 1371 ، 38 ) .
2- حالت سيستم موجودي :

فهرست منابع تحقیق و پژوهش
1 ـ دكتر حجي ، رسول ، “ برنامه ريزي و كنترل موجوديها “ ( جزوه درسي ) . تهران . دانشگاه صنعتي شريف
2 ـ حاج شير محمدي ، علي ، “ برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها “ . جهاد دانشگاه صنعتي اصفهان . 1371 .
3 ـ جانسون ، ليموت و مونت گومري ، داگلاس ، “ برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها “ .
4 ـ اخوان نياكي ، سيد تقي . “ جزوه نظرية احتمال و كاربرد آن “ ( جزوه درسي ) . تهران . دانشگاه صنعتي شريف . تكثير چهارم . 1377.
5 ـ جداول استاندارد Astm ( آمريكا ) و BS ( انگلستان ) هاديهاي هوائي . سال 1998
6 ـ نبوي ، بهروز ، “ روش تحقيق در علوم اجتماعي “ . تهران : كتابخانة فروردين . 1372.
7 ـ ايران نژاد پاريزي ، مهدي ، “ روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي “ . تهران : نشر مديران . 1378.
8 ـ عادل آذر . “ كاربرد آمار استنباطي در علوم رفتاري و دامهاي آن “ . دانش مديريت . 1371 .
9 ـ مقيمي ، محمد ، “ سازمان و مديريت رويكردي پژوهشي “ . تهران : انتشارات ترمه . 1377 .

10 – Meredith , R , Jack & Turbn , Efrain , “ FUNDAMENTALS
OF MANAGEMENT SCIENCE “ , Fourth Edition

دسته بندی: علوم انسانی » تاریخ و ادبیات

تعداد مشاهده: 1115 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: WORD

تعداد صفحات: 44

حجم فایل:65 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: